Beroep Orthomoleculaire geneeskunde

In de praktijk wordt de orthomoleculaire geneeskunde uitgeoefend door artsen en therapeuten. Bij een arts weet je dat hij door opleiding een bepaald kennisniveau heeft, maar de titel van therapeut is niet beschermd. Daarom is het goed om te weten dat er beroepsverenigingen zijn die kwaliteit waarborgen.

Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)

De MBOG is een beroepsvereniging voor de orthomoleculaire geneeskunde waar artsen en therapeuten bij zijn aangesloten. Daarbij moeten therapeuten minimaal een orthomoleculaire opleiding én de opleiding medische basiskennis hebben afgerond, beide op Hbo-niveau. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de MBOG (www.mbog.nl).

Waarborgen kwaliteit

De kwaliteit van de leden van de MBOG wordt gewaarborgd door visitatie door de MBOG en door een klachtencommissie, de KAB. De KAB is een onafhankelijke klachtencommissie die klachten behandelt voor meerdere beroepsverenigingen. Wanneer iemand ontevreden is over de behandeling van een aangesloten lid, dan kan bij de KAB een klacht worden ingediend. Zie hiervoor de website van de KAB (http://www.kab-klachten.nl/index.asp).

Meo Auxilio is aangesloten bij de MBOG

Omdat Ineke Haisma is aangesloten bij de MBOG is de kwaliteit van de praktijk Meo Auxilio gewaarborgd.