Met hulp van mij
Meo Auxilio betekent, met hulp van mij. Dit houdt in dat ik mensen met allerlei gezondheidsklachten en gewichtsproblemen help om aan deze klachten en problemen te werken, met als doel ze op te lossen of, als dat niet meer kan, zoveel mogelijk te verminderen.

Zelf herstellend vermogen
Uitgangspunt daarbij is het zelf herstellend vermogen van ons lichaam, wanneer we de juiste voeding in de juiste hoeveelheden (al dan niet ondersteund door voedingssupplementen) binnen krijgen.

Verbeteren totale welbevinden
Met behulp van de orthomoleculaire geneeskunde worden aandoeningen van zowel acute, chronische, incidentele als structurele aard behandeld. Er wordt aan gewerkt om een genezingsproces op gang te brengen, zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau, waardoor het totale welbevinden verbetert.

Intake
De behandeling begint met een intake. Aan de hand van een anamnese worden de klachten in beeld gebracht. Daarbij wordt gekeken naar de oorzaken van de klachten, waarbij naast voeding ook mentale, emotionele, sociale en genetische aspecten een rol spelen.

Behandelplan
Naar aanleiding van de intake wordt een behandelplan opgesteld. In de regel is dit een plan voor drie maanden. Gedurende deze periode wordt gekeken wat verstandig is om blijvend te veranderen aan het voedingspatroon.

Nazorg
Voor de meeste patiënten is de behandeling na ongeveer drie maanden afgelopen. Ze weten dan waar ze aan toe zijn en hoe ze met hun klachten en problemen om moeten gaan. Echter, wanneer de klachten complex of hardnekkig zijn, of wanneer de patiënt er prijs op stelt dat ik de vinger aan de pols hou, dan kan de periode van drie maanden worden verlengd.

Aangesloten bij
Nummer Kamer van Koophandel : 01055175
Btw-nummer : NL001568648B09
AGB-codes : 90012498 (Meo Auxilio en 90033523 (I. Haisma)
Lidmaatschap MBOG : 562TL