Tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling

Hij introduceerde de term: Orthomoleculair. Orthos betekent in het Grieks goed juist en gezond. Moleculair betekent met betrekking tot de moleculen Daarmee presenteerde hij een geheel nieuw concept ten aanzien van de betekenis van voeding voor de gezondheid. Hij kreeg als enige geleerde twee Nobelprijzen. In 1954 voor de verrichting van baanbrekend werk in de scheikunde en in 1962 had hij zich als geen ander ingezet voor het stopzetten van bovengrondse kernproeven in de jaren vijftig.

Linus Pauling hoort bij de 20 topgeleerden aller tijden, naast personen als Albert Einstein, Madame Curie en Isaac Newton. Pauling was een tijdsvriend van Albert Einstein en wat Einstein voor de moderne natuurkunde betekende, betekent Paulin voor de scheikunde

Linus Pauling definieerde de orthomoleculaire geneeskunde als: de behandeling van ziekte, door de organen te voorzien van de optimale moleculaire omgeving, in het bijzonder de optimale concentraties van stoffen die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn.

Deze optimale moleculaire omgeving zal moeten worden verzorgd door de voedingsstoffen uit ons eten en met name door vitamines en mineralen. En wanneer onze voeding ons deze essentiële voedingsstoffen niet meer levert, dan wordt het gebruik van voedingssupplementen noodzakelijk. Paulin benadrukte in de eerste plaats het gebruik van goede, gevarieerde voeding, maar ook hij achtte het gebruik van voedingssupplementen nodig als een essentiële aanvulling voor een optimale gezondheid.

Linus Pauling werd in 1901 geboren en stierf in 1994.


 

  • Satisfaction of one's curiosity is one of the greatest sources of happiness in life.–Linus Pauling